Tekst

Dwars door het drukke stadscentrum van Breda legt Ennatuurlijk de Warmtesingel Breda aan. Deze vijf kilometer lange leiding brengt warmte binnen bereik van 5000 woningen en 100 bedrijven in het centrumgebied en moet bestaande warmtenetten in Breda gaan verbinden. De aanleg van een warmteleiding door bebouwd gebied is een complexe klus die veel creativiteit vroeg van Ennatuurlijk, bouwbedrijf Heijmans en gemeente Breda. Fase 1 is in oktober 2020 opgeleverd, de oplevering van fase 2 en 3 is naar verwachting tussen 2021 en 2023.
 

Tekst

Speciale boringen

In fase 1 is het traject van 2,5 kilometer van de Lunetstraat bij het NAC-stadion tot de Middellaan aangelegd. Tom Emons, Operationeel directeur Ennatuurlijk: “Voor de werkzaamheden moesten hele straten worden opengebroken. Om de overlast voor het gebied te beperken kozen onze engineers hier en daar voor een andere techniek. Zo gebruikten we speciale boringen om de drukke Lunetweg bij het NAC-stadion onderlangs te kruizen of om de leiding onder het water van de Singel door te trekken.” In dit dichtbebouwde stukje stad was het ook niet altijd makkelijk om een plek voor de 30 cm dikke leiding te vinden. “De grond lag soms bomvol met andere pijpen en leidingen.”

Media
Tekst

Echt samenwerken

Voor een soepele voortgang van de aanleg van de Warmtesingel Breda was een hechte samenwerking tussen Ennatuurlijk, gemeente Breda en aannemer Heijmans een absolute voorwaarde. Tom: “De tijd van het klassieke aanbesteden ligt achter ons. Natuurlijk bestaan de rollen van opdrachtgever en aannemer nog. Maar een efficiënte samenwerking is veel meer gebaseerd op vertrouwen. We hebben een gemeenschappelijk doel en zitten schouder aan schouder als partners aan tafel om dat doel te bereiken in plaats van – zoals vroeger – tegenover elkaar. Je moet elkaar de ruimte durven geven om dit soort complexe projecten goed en volgens planning op te kunnen leveren.”

Media
Tekst

Bouwapp voor bewoners

Bewoners werden nauw bij de aanleg betrokken. De informatiebijeenkomst bij de start van het project in januari 2020 werd goed bezocht. En tijdens het project was er nauw contact met de omwonenden en de omliggende bedrijven. Ook konden bewoners de werkzaamheden volgen via de speciale bouwapp. En dat werkte. Tom: “Medewerkers in de bouwput vertelden dat omwonenden soms spontaan langskwamen met koffie en worstenbroodjes. Dat is toch een teken dat ’t goed zit.

Tekst

Ambities

Breda wil in 2044 CO2-neutraal zijn en warmte speelt daarin een grote rol. Onderzoek wijst uit dat warmte voor 70 procent van alle Breda woningen het voordeligste alternatief voor aardgas is. Met het huidige warmtenet worden al zo’n 17.000 woningen en 200 bedrijven in Breda van warmte en warm water voorzien. En dankzij de Warmtesingel komt warmte binnen het bereik van nog eens 5.000 woningen en 100 bedrijven. Het warmtenet van Breda maakt deel uit van het warmtenet (250 kilometer leidingen) in de regio Midden- en West-Brabant en wordt op dit moment gevoed door de RWE-centrale in Geertruidenberg. In die centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een deel van die warmte wordt afgetapt en gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made.

Meer informatie over het warmtenet in Breda