Tekst

Innovatie &  techniek van Ennatuurlijk Aardwarmte

Ennatuurlijk Aardwarmte is koploper als het gaat om aardwarmte in Nederland. De behoefte om de kar te willen trekken op het gebied van innovaties zit verweven in ons DNA. Samen met ons business development team en ervaren engineers werken wij aan innovatieve oplossingen en technieken met als doel om de transitie naar duurzame energie te versnellen. En natuurlijk: ieder innovatieproject brengt uitdagingen met zich mee. Die gaan we niet uit de weg, maar die pakken we gestructureerd aan en lossen we op, om zo betere resultaten te realiseren. De samenwerking met onze projectpartners en de deelname aan landelijke en Europese onderzoeksprojecten spelen hierin een belangrijke rol.

Voorbeelden van innovaties zijn de optimalisaties van de aardwarmte-installaties, duurzaam putontwerp, de ontwikkeling van Hoge Temperaturen Opslag (Heatstore-project), duurzaam materiaal gebruik voor installatieonderdelen, vervanging van staal door composiet (COM2HEAT-project), geologische ontwikkelingen op de betreffende locaties en onderzoeksprojecten die met 3D visualisatie en simulatie van onze reservoirs de veiligheid en betrouwbaarheid van de productie aantonen.

Bekijk hier de animatie serie Ennatuurlijk Aardwarmte legt 't uit voor meer informatie over het winnen van aardwarmte.