Tekst

De hogere energieprijzen roepen veel reacties op in de samenleving. Klanten, media en partners zijn soms zeer kritisch over de hogere tarieven. Op 17 januari jl. was directielid Suzanne Sweerman te gast bij Tros Radar om uit te leggen waarom tarieven zijn gestegen en hoe Ennatuurlijk er alles aan doet om de prijzen laag te houden.  

Tekst

“Bij onze klanten en partners zien we veel boosheid, frustratie en verdriet. Dat snappen we volledig, de tarieven liggen een stuk hoger dan vorig jaar en daar zit niemand op te wachten. Ook wij niet. Vooral voor mensen met een kleine beurs is de impact groot. Mensen begrijpen de verhoging ook niet goed. Dat komt deels doordat we in Nederland gekozen hebben voor een koppeling van gas- en warmteprijzen. Ook het feit dat mensen moeilijk kunnen overstappen op een andere warmtevoorziening zorgt voor extra onvrede en argwaan over de manier waarop wij onze prijs bepalen. Daarom was ik blij dat ik bij Radar aan tafel mocht schuiven, om te luisteren naar de kritiek en om proberen uit te leggen waarom die prijsverhoging helaas onvermijdelijk is.” 

Media
Tekst

Waarom gaan de energieprijzen omhoog? 

“Dat we zulke hoge tarieven moeten vragen komt door een aantal factoren. Ten eerste zijn alle energieprijzen geëxplodeerd. Of het nu gaat om gas, biogas, elektriciteit, benzine of warmte uit industrie: alle energie is veel duurder geworden. Daardoor is ook onze eigen warmteproductie en -levering duurder geworden. De prijzen van bijvoorbeeld warmte vanuit de industrie en afvalverbrandingsinstallaties stijgen mee met de gasprijs en zijn dus flink hoger. Verder gebruiken we in de winter ook gasinstallaties die bijspringen als het heel koud is en ook dat is dus duurder geworden. Daarnaast zijn de SDE-subsidies voor duurzame energie door de gestegen gasprijs veel lager geworden, terwijl onze kosten gelijk blijven. En als laatste zijn ook de elektriciteitsprijzen gestegen. Wij gebruiken elektriciteit om de warmte bij onze klanten te brengen. Al deze zaken zorgen ervoor dat Ennatuurlijk ruim twee keer zoveel kosten moet maken voor de levering van warmte aan huizen en bedrijven. En dat is geen fijne ontwikkeling.” 

ennatuurlijk warmteprijs

Tekst

Wat is de prijsstijging bij Ennatuurlijk? 

“Voor onze klanten steeg de prijs van een gigajoule van 22 euro in 2021 naar 42 euro in 2022. Dit betekent dat onze klanten in 2022 gemiddeld 50 euro per maand meer gaan betalen (bij een jaarlijkse afname van 30 GJ) dan in 2021. De overheid compenseert gelukkig de hoge energieprijzen voor een deel. Deze compensatie is ongeveer 22 euro per maand. Hierdoor betaalt een gemiddelde klant uiteindelijk 28 euro per maand meer.” 

Tekst

Waarom stijgt die prijs bij Ennatuurlijk meer dan bij andere warmteleveranciers? 

“In de media zien we berichten dat we de duurste zouden zijn of de hoogste prijsstijging zouden hebben. De afgelopen jaren behoorden we tot de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland. In 2021 waren we zelfs de goedkoopste. Nu zitten we in de middenmoot. Daar balen we natuurlijk van. Waarom niet alle warmtebedrijven dezelfde prijsstijging hebben kan meerdere factoren hebben. Elk bedrijf gebruikt andere warmtebronnen. En het ene bedrijf koopt wat meer warmte in, bijvoorbeeld van de industrie, en de andere wekt wat meer warmte zelf op. Bij ons de verhouding 70-30. Wij hebben in ieder geval scherp gekeken naar onze eigen inkoopkosten en hebben niet meer aan onze klanten doorberekend dan strikt noodzakelijk.” 

Prijsstijging Ennatuurlijk

Tekst

Waarom is er een koppeling tussen warmte en gas?

“Wat veel mensen zich te weinig realiseren is dat duurzame energie maken nog altijd duurder is dan grijze energie. Omdat we in Nederland toch graag duurzame energie bereikbaar willen maken voor iedereen, is de koppeling aan de gasprijs ooit bedacht. Die koppeling zorgt ervoor dat groene energie voor de consument nooit duurder is dan grijs. Ook alle subsidies voor groene of half-groene energie zijn hierop gebaseerd. Toen de gasprijs laag was werkte dit systeem vrij goed. Maar nu de gasprijzen hoog zijn, komt het systeem als een boemerang terug: de warmteprijzen gaan omhoog. Omdat veel consumenten zich niet bewust waren van die koppeling, begrijpen we heel goed dat dat als een grote schok komt. Vooral als je dat zo hard merkt in je portemonnee.” 

Tekst

Sommige warmtenetten gebruiken weinig aardgas. Waarom moeten mensen die op deze warmtenetten zijn aangesloten toch veel meer gaan betalen?  

“Dat heeft te maken met kosten. Alle vormen van energie zijn duurder geworden, ook warmte. Dus ook onze inkoopkosten zijn omhoog gegaan. Dat geldt ook voor de duurzame warmte die we zelf produceren. Door de hoge gasprijs gingen overheidssubsidies voor de productie van duurzame warmte omlaag en werd duurzame warmte duurder. Er zijn wel verschillen tussen regio’s, maar die zijn klein. Wij vinden bovendien dat de energietransitie ook een vorm van solidariteit vraagt. Daarom vinden wij het niet wenselijk dat een klant in de ene regio iets meer moeten betalen dan in de andere regio.” Duurzame warmte is duurder dan grijze warmte. In deze grafiek kan je zien hoeveel de variabele kosten per bron in procenten zijn gestegen en hoeveel wij gebruik maken van de verschillende bronnen in al onze netten.

Warmtebronnen Ennatuurlijk

Media
Tekst

Kan Ennatuurlijk de koppeling niet loslaten?

“Wij zijn ervoor om de koppeling los te laten, maar kunnen dat niet alleen. We hopen dat de overheid – mede door deze energiecrisis- hier snel werk van maakt. Maar eerlijk is eerlijk: op dit moment zou dat qua prijzen niet veel schelen. Want wij verdienen nadrukkelijk niet aan deze energiecrisis en hebben echt ons uiterste best gedaan om de tarieven te matigen. Echt goedkoper dan ‘grijs’ wordt ‘groen’ alleen als we veel meer groene warmtebronnen ontwikkelen en in gebruik kunnen nemen. Daar werken wij elke dag ook heel hard aan. Denk daarbij aan aardwarmte in Leeuwarden, warmte uit water in Helmond en aan het verder verduurzamen van onze netten in Breda en Tilburg.” 

Tekst

Wat doet Ennatuurlijk op dit moment om de effecten van de prijsstijging te dempen? 

“Onze eerste prioriteit is onze klanten zo goed mogelijk helpen door vragen te beantwoorden en waar nodig samen te zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld rond de betaling van hun energierekening. Daarnaast ondersteunen we onze lokale partners, zoals gemeenten en woningcorporaties, in hun communicatie naar burgers en bewoners. Ondertussen blijven we de kostenontwikkeling scherp monitoren en houden we ons aan onze belofte dat we niet aan deze energiecrisis gaan verdienen. Voor de langere termijn blijven we in gesprek met de ACM, de andere warmtebedrijven en de politiek over hoe we de afhankelijkheid van gas kunnen afbouwen en de overstap naar duurzame energie kunnen versnellen. Als Ennatuurlijk leveren wij daar een concrete bijdrage aan door onze bestaande bronnen en warmtenetten verder te verduurzamen en nieuwe bronnen te ontwikkelen. Daarnaast blijft het belangrijk het energieverbruik verder terug te dringen, bijvoorbeeld door isolatie. Ook dat draagt bij aan een lagere energierekening.”

Tekst

Bekijk hier de livestream die we hielden voor onze klanten

Tekst

Neem contact met ons op

Suzanne Sweerman en het hele Ennatuurlijk-team begrijpen dat je op dit moment misschien niet op uitleg zit te wachten. Maar we hopen door het gesprek met je aan te gaan en uit te leggen wat er aan de hand is, toch je vertrouwen weer te verdienen. Dus neem bij vragen contact met ons op. 

Het is momenteel drukker dan gebruikelijk bij onze klantenservice, daarom kunnen we je minder snel helpen dan je van ons gewend bent. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt geholpen bij zijn of haar vraag, dus je ontvangt zo snel mogelijk een reactie. 

 

Meer weten over onze tarieven?

Lees er hier alles over