Ennatuurlijk Aardwarmte begint vorm te krijgen. Dit kersverse lid van de Ennatuurlijk-familie ontstond na overname van ECW Geoholding op 1 januari 2023. En werd daarmee direct marktleider in de aardwarmtemarkt. “Door bundeling van kennis, draagkracht en ambitie kunnen we nu de belofte van aardwarmte binnen de energietransitie waarmaken“ stellen Ernst Japikse, CEO Ennatuurlijk, en Alexander van Noort, directeur Ennatuurlijk Aardwarmte. Hoe staat het ermee?

Ernst: “Met de oprichting van Ennatuurlijk Aardwarmte hebben we een bepaalde ambitie rond aardwarmte geformuleerd die heel erg nodig was in Nederland. En waarmee we aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan de samenleving duidelijk maken dat aardwarmte een belangrijke duurzame bron is, en dat we alles in huis hebben om aardwarmte nationaal uit te rollen. Veilig en kundig.” De reacties uit de markt waren dan ook positief: “Hier profiteert de hele markt van. Dit is een stap naar volwassenheid van de aardwarmtemarkt.”

Expertise opschalen en toepassen op eigen klanten

Maar eerste prioriteit is de eigen warmtenetten verduurzamen. Ernst: “We hebben ECW Geoholding overgenomen, omdat ze met succes aardwarmte leveren aan tuinders in de glastuinbouw in Middenmeer. Ze beheersen dat kunstje en zijn de beste van Nederland. Die expertise gaan we eerst uitbouwen en toepassen op onze eigen klanten in de gebouwde omgeving. Te beginnen bij de warmtenetten in Midden- en West-Brabant en in Eindhoven waar aardwarmte een belangrijke rol speelt in de verduurzaming. De niet-duurzame bronnen kunnen we hier vervangen door een duurzame geothermische bron. Onze aandeelhouders steunen ons daarin.”

Proefboringen voor warmtenetten Midden-en West Brabant

Alexander van Noort komt uit de energie- en ondergrondwereld (o.a. SLB en Fugro) en is sinds 8 mei directeur van Ennatuurlijk Aardwarmte. Hij neemt daarin zijn omvangrijke kennis van olie en gas, duurzame techniek en ondergrondse bodemlagen mee. En ziet het als zijn persoonlijke missie om het potentieel van aardwarmte te ontsluiten voor de energietransitie. “In 2024 starten we met seismiek en een proefboring in Moerdijk en Eindhoven. Daarnaast hebben we goedkeuring voor het boren van nog eens drie geothermieputten in Middenmeer. We profiteren dan al direct van de voordelen van de overname. Doordat we drie boringen gaan uitvoeren, hebben we het volume en de financiële capaciteit om op te schalen en het team van Ennatuurlijk Aardwarmte te verrijken met aanvullende specialistische kennis. Zodat we die in eigen huis kunnen borgen en niet meer hoeven inhuren.”

Heel Nederland duurzaam warm met 600 aardwarmtedoubletten

Aardwarmte heeft een enorm potentieel, stelt Alexander: “Volgens cijfers van Energie Beheer Nederland (EBN) is de helft van de wereldwijde energievraag bestemd voor verwarming. Een derde daarvan kan worden ingevuld met aardwarmte (ca. 80oC). De overige twee derde van die warmtevraag komt uit de zware industrie. Die heeft hogetemperatuurwarmte nodig voor bijvoorbeeld staalproductie en daarin kan aardwarmte (nog) niet voorzien.

De ondergrond in Nederland is heel geschikt voor boringen naar aardwarmte. Om alle woningen en gebouwen in Nederland met aardwarmte te kunnen verwarmen, zijn in totaal 600 aardwarmtedoubletten nodig (een set van twee samenwerkende aardwarmteputten). We hebben er nu 28 in Nederland. Dus er ligt nog een markt voor ons open.”

In de toekomst toepasbaar voor 500-1000 woningen

Ennatuurlijk Aardwarmte heeft grote plannen waarmee aardwarmte in de toekomst laagdrempeliger en goedkoper wordt. Alexander: “Bij boringen naar aardwarmte wordt nog steeds veel geïnnoveerd, waardoor elke boring weer uniek is en dus duur. We willen door standaardisering de kwaliteit optimaliseren en daarmee de kosten omlaag brengen. Nu is aardwarmte pas rendabel bij grote projecten van 5.000 tot 10.000 woningen. In de toekomst willen we met gebruik van nieuwe technieken aardwarmte ook kunnen inzetten bij het verduurzamen van wijken van 500 tot 1000 woningen.” 

Nu eerst rustig aan elkaar wennen en inregelen

“We hebben grote plannen, maar doen het dit jaar nog rustig aan”, vertelt Ernst. “De club van ECW Geoholding zit nog in Middenmeer en wij in Eindhoven. Zij gaan van start-up naar scale-up. Dat is even wennen, opeens moeten zij zich voegen naar de manier van werken in een grote organisatie. Op onze beurt moeten wij, en ook onze commissarissen en aandeelhouders, aan hen wennen. Want hun manier van handelen is nieuw. En aardwarmte is niet alleen een nieuwe techniek, er zijn ook heel andere bedragen mee gemoeid.”

Enthousiasme en energie om van Ennatuurlijk aardwarmte een succes te maken

Alexander vult aan: “Rustig opstarten stelt ons in staat om onze lopende projecten goed voor te bereiden en uit te voeren. Onze klanten, de tuinders, zijn heel positief over de overname door Ennatuurlijk en zien kansen. Maar het serviceniveau moet geborgd zijn. Bovendien zijn we nog bezig om ECW Geoholding en ECW Energy, waar we onderdeel van uitmaakten, zorgvuldig te ontvlechten. We zitten ook nog in het oude kantoor en zijn op zoek naar een nieuwe locatie. 

Ondertussen ontstaat in het nieuwe team al wel een eigen cultuur. Ook de business developers aardwarmte van Ennatuurlijk zijn al bij ons ingetrokken. Je voelt het enthousiasme en de energie om samen van Ennatuurlijk aardwarmte een succes te maken.”