Tekst

Op Strijp-S in Eindhoven verrijst woontoren Niko. Met 109 meter niet alleen het hoogste gebouw, maar ook een van de duurzaamste van de stad. Voor een toekomstbestendige warmte- en koudevoorziening werken gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) en ontwikkelingscombinatie Spoorzone al vanaf het eerste ontwerp samen met Ennatuurlijk.  

Tekst

Gebouw Niko geeft plek aan 333 huurappartementen en heeft een commerciële plint voor onder meer horeca, kantoren en retail. Ontwikkelingsmanager Tom van Loo van SDK Vastgoed: “Binnen het ontwerp staan duurzaamheid en duurzame exploitatie centraal. Het gebouw moet zeker 100 jaar mee kunnen en in alle opzichten toekomstbestendig zijn, ook qua energie en comfort. We wilden daarom een goed binnenklimaat creëren, dus inclusief koeling. Het ontwerp voldeed daarmee in 2018 al aan de BENG-eisen voor zeer energiezuinige gebouwen die pas in 2020 van kracht werd.”

Tekst

Één partij voor de koude- en warmtevoorziening

Omdat op Strijp al een warmtenet van Ennatuurlijk ligt, lag een warmteaansluiting voor Niko voor de hand. Voor koeling maakt Niko gebruik van een bodemenergiesysteem. Met dit systeem wordt energie uit de bodem gebruikt voor het verwarmen of koelen van de woning. Tom: “Dat we met één partij samenwerken voor de koude- en warmtevoorziening inclusief onderhoud en beheer is voor ons een groot voordeel. Nog een toegevoegde waarde is dat Ennatuurlijk voortdurend bezig is de warmte- en koudelevering duurzamer te maken en te optimaliseren. Zonder dat wij daar iets voor hoeven te doen. Als we zelf een installatie zouden plaatsen, zou die over 20 jaar nog hetzelfde zijn. En bovendien zouden de gebouweigenaar dan ook verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Nu ligt dat helemaal bij Ennatuurlijk.”

Media
Toren Niko - Strijp S
Tekst

Warmtecascadering

Doordat Ennatuurlijk vanaf de eerste schets bij het ontwerp van het gebouw betrokken was, was het mogelijk om samen met SDK Vastgoed verschillende opties voor optimalisatie te verkennen. Die konden vervolgens in het definitieve ontwerp worden meegenomen. Accountmanager Sonja: “Het gebouw is zeer duurzaam en heeft weinig warmte nodig om toch comfortabel te zijn. Via ons warmtenet op Strijp-S leveren we normaal een middentemperatuurwarmte (65-70oC), maar voor Niko was een lage temperatuur (50-60oC) voldoende. Wat bijzonder is, is dat Niko voor haar warmtebehoefte wordt aangesloten op de retourleiding van het warmtenet van Ennatuurlijk aan de Torenallee. Dit noemen we cascadering. Het afgekoelde warme water uit de stad wordt nu hergebruikt voor toren Niko.” Koude komt uit het warmte- en koudeopslag-bodemsysteem van Ennatuurlijk op Strijp-S. Daarmee wordt gebouw Niko één van de duurzaamste gebouwen in het gebied. De uitdaging was de hoogte van het gebouw. Sonja: “Om ook de bovenste verdiepingen te bereiken moesten we de druk opvoeren. Daarvoor hebben we onder meer het ontwerp van de afleversets in de woningen moeten aanpassen, waardoor we nu warmte, koude én warm kraanwater hebben kunnen combineren in één afleverset.”

Tekst

Vertrouwen en ontzorging 

Samen open een proces ingaan is voor Tom van Loo één van de voorwaarden voor goed partnerschap. “Dat betekent samen slimme ideeën verkennen en inzicht hebben in elkaars belangen en in de consequenties van keuzes. Dan kom je tot de beste oplossing voor beide partijen. Wij werken graag met partners die ons van het begin af aan het comfort kunnen bieden dat het goed komt. Op gebied van geld, tijd en capaciteit kan er van alles gebeuren, maar dat maakt niet uit zolang het vertrouwen er is dat het eindresultaat is zoals het moet zijn. Ennatuurlijk is zo’n partner: Ennatuurlijk ontzorgt ons van het energievraagstuk.” 

Media
Mireille Ennatuurlijk
Tekst

Mireille Jongen, Key Accountmanager metropool Eindhoven van Ennatuurlijk: “Transparant zijn en ontzorging zijn kernwaardes van onze dienstverlening, We leveren geen installatie, maar duurzaam comfort in warmte en koude. De opwek, distributie en levering vormen één systeem dat we aanleggen en beheren. Zowel voor koude als voor warmte. En juist door verschillende bronnen samen te laten werken krijg je een slim en efficiënt systeem. De basis is beproefde technologie die al decennia is doorontwikkeld. Samen met onze partners werken we aan verdere innovatie en verduurzaming. Dat kan alleen op basis van transparantie, vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zetten ons daarom 100% in om dat vertrouwen waar te maken.”

Tekst

Smartgrid-oplossing

Sinds 15 jaar werkt VolkerWessels stap voor stap aan de ontwikkeling van Strijp-S. Mireille: “Net als met andere projectontwikkelaars, gaan we ook met VolkerWessels steeds meer kijken naar slimme oplossingen op gebiedsniveau. Oplossingen die passen bij de behoeftes van alle ontwikkelaars, bouwers en gebruikers. Zeker nu duurzame energie schaars is, is het belangrijk om de beschikbare duurzame energie zo optimaal mogelijk in te zetten. Dat kan aan de ene kant door het net steeds verder te optimaliseren en nieuwe bronnen te ontwikkelen, en aan de andere kant door slimme oplossingen in het warmtenet zelf. Denk aan smartgrid-oplossingen, waarbij je ook kijkt hoe gebouwen onderling energie kunnen uitwisselen of werkt met cascadering zoals bij gebouw Niko, zodat je op een slimme manier de warmte uit de stad kunt hergebruiken.”
 

Tekst

Download ons projectenboek

In ons projectenboek vind je deze en andere cases. We inspireren je graag!

Download ons projectenboek

Media